چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3589

چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3589

4,680,000ریال
کد محصول : 3589
موجود

چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3589

موارد قابل استفاده
کاتترهای داخل وریدی
کاتتر ورید مرکزی از جمله ساب کالوین، ژوگولار و ران 
caths یا mediports پورت 
کاتترهای دیالیز
 Broviac / کاتترهای هیکمن
کاتتر شریان ریوی
کاتتر شریانی
اپیدورال و دیگر کاتتر بلوک عصب
لوله های تغذیه روده ای
ست تزریق

اندازه 15*9 سانتی متر

قیمت ارائه شده برای هر کارتن 50 تایی میباشد.

قیمت هر رول 93.600 ریال