چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3590

چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3590

5,385,000ریال
کد محصول : 3590
موجود

چسب پانسمان ضد آب تگادرم 3590

موارد قابل استفاده
کاتترهای داخل وریدی
کاتتر ورید مرکزی از جمله ساب کالوین، ژوگولار و ران 
caths یا mediports پورت 
کاتترهای دیالیز
 Broviac / کاتترهای هیکمن
کاتتر شریان ریوی
کاتتر شریانی
اپیدورال و دیگر کاتتر بلوک عصب
لوله های تغذیه روده ای
ست تزریق

اندازه 20*9 

قیمت ارائه شده برای هر کارتن 50 عددی میباشد.

قیمت هر رول 107.700 ریال