به علت نوسانات قیمت برای تهیه قیمت بروز محصولات کدکالا مورد نظر را به سامانه پیام کوتاه

5000203000115  ارسال فرمائید.

ردیف

نام کالا

کد کالا

قیمت (ریال)

1 چسب میکروپور (کاغذی) 9*2.5

1530-1

64.000
2 چسب میکروپور (کاغذی) 9*1.25 1530 32.000
3 چسب ترانسپور (شیشه ای) 9*2.5 1527-1 68.000
4 چسب ترانسپور ( شیشه ای) 9*1.25 1527 34.000
5 چسب بخیه سایز 100*12 1547 105.400
6 چسب بخیه سایز 75*3 1540 84.300
7 چسب بخیه سایز 100*6 1546 90.300
8 چسب بخیه سایز 38*3 1542 77.300
9 چسب بخیه سایز75*6 1541 83.300
10 پانسمان آماده ضد آب تگادرم +پد 7*5 3582 39.900
11 پانسمان آماده ضد آب تگادرم +پد 10*6 3584 68.000
12 پانسمان آماده ضد آب تگادرم +پد 10*9 3586 79.600
13 پانسمان آماده ضد آب تگادرم +پد 15*9 3589 93.600
14 پانسمان آماده ضد آب تگادرم +پد 20*9 3590 107.700
15 پانسمان آماده ضد آب تگادرم + پد 25*9 3591 138.900
16 پانسمان آماده ضد آب تگادرم + پد 35*9 3593 181.000
17 باند خود چسب كوبان 4.57*7.5 1583 74.100
18 باند خود چسب كوبان 4.57*10 1584 99.500
19 باند خود چسب كوبان 4.57*15 1586 136.500
0
0
0
s2sdefault